Call Now: 254-947-9268
Logo

Alignment

2018-2020 Alignments

General Alignment

1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A

 

Athletics 

Baseball                      Division I / Division II / Division III / Division IV / Division V

Basketball                  1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A 

Fall Soccer                 Division I

Softball                        Division I / Division II / Division III / Division IV

Volleyball                    1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A

Winter Soccer           Division I  / Division II / Division III   Division III

6 Man Football         Division I / Division II / Division III

11 Man Football        Division I / Division II / Division III / Division IV Division V

Golf /Tennis/Track and Field     1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A 

Regional Assignments

Cross Country            Cross Country will follow the general alignments.  

 

Fine Arts

One Act Play                     Division I / Division II / Division III

Alignment Recap